Dr. Oracle


Đánh giá sản phẩm

Back
Tiêu đề

Hài lòng

Được đăng bởi ng****(ip:)

Ngày 2020-11-03

Xem 179

Đánh giá 5점  

Đề xuất Đề xuất this

Tin nhắn

Tôi đã dùng sản phẩm này được gần 2 tháng và da tôi sáng và mịn hơn rất nhiều. Hoàn toàn hài lòng!

Tệp đính kèm

Mật khẩu
Sửa

Vui lòng nhập mật khẩu để xóa hoặc chỉnh sửa bài đăng này.

Nhận Xét

Không có nhận xét nào.

Sửa Nhận Xét

Tên

Mật khẩu

Tin nhắn

/ byte

Sửa Hủy
Mật khẩu :
Gửi Hủy
Thêm nhận xét

Tên

Mật khẩu

Bao gồm 10-16 kí tự chứa ít nhất hai chữ cái in hoa và in thường/số/kí tự đặc biệt

Tin nhắn

/ byte

Rate

Please type without any spaces.

nhận xét chỉ được phép thêm bởi Thành viên.

Xem bài đăng liên quan

  • Hài lòng ng**** 2020-11-03 5points Real White ®
    Moist Jelly Booster 120ml


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Đóng