Dr. Oracle


Đánh giá sản phẩm

Back
Tiêu đề

Hài lòng

Được đăng bởi ng****(ip:)

Ngày 2020-11-03

Xem 179

Đánh giá 5points  

Đề xuất Được Đề Xuất

Tin nhắn

Tôi đã dùng sản phẩm này được gần 2 tháng và da tôi sáng và mịn hơn rất nhiều. Hoàn toàn hài lòng!

Tệp đính kèm

Mật khẩu
Sửa

Vui lòng nhập mật khẩu để xóa hoặc chỉnh sửa bài đăng này.

Nhận Xét

Không có nhận xét nào.

Sửa nhận xét

Tên

Mật khẩu

Tin nhắn

/ byte

Sửa Hủy
Mật khẩu
Gửi Hủy
Thêm nhận xét

Tên

Mật khẩu

Bao gồm 10-16 kí tự chứa ít nhất hai chữ cái in hoa và in thường/số/kí tự đặc biệt

Tin nhắn

/ byte

Đánh giá

nhận xét chỉ được phép thêm bởi Thành viên


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Đóng