Dr. Oracle


Phương pháp kiểm tra loại da DOSPAW

Back
Phương pháp kiểm tra loại da

DOSPAW

 • 6 loại da tiêu biểu
 • |
 • 1 minute required
DOSPAW là gì?
Khô (Dry), Dầu (Oily), Mẫn cảm (Sensitive), Không đều màu (Pigment), Mụn (Acne) và Nếp nhăn (Wrinkle) Phân loại da dựa trên 6 mối quan tâm hàng đầu.
Đặc Điểm
Phương pháp phân tích loại da bao gồm 64 câu hỏi cho phép đánh giá một cách chính xác và khách quan. Giải pháp lựa chọn dòng mỹ phẩm phù hợp phát triển bởi bác sĩ Da liễu Ro Young Woo.
  • DOS
  • DOs
  • DoS
  • Dos
  • dOS
  • dOs
  • doS
  • dos
  • PAW
  • PAw
  • PaW
  • Paw
  • pAW
  • pAw
  • paW
  • paw


    WORLD SHIPPING

    PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

    GO
    Đóng